Om Böcker emellan

Vi som startat Böcker emellan är två goda vänner som båda ser böcker och litteratur som något livsnödvändigt. Ambitionen är i första hand att skriva om allt det vi läser. Ibland blir det mer regelrätta recensioner, ibland bara några rader. Vi reflekterar även kring läsande och böcker i allmänhet, och kring oss själva som läsare.

Att vi har lite olika utgångspunkter och inte gillar exakt samma böcker tycker vi är berikande. Sammantaget blir det en viss tonvikt på romaner med anknytning till olika delar av världen, men vi skriver också om till exempel ny svensk prosa, barn- och ungdomsböcker, serier och facklitteratur.

På senare år är det Boel främst som skriver. Hösten 2012 gästbloggade Susanna från USA. Läs mer om livet i Amerikatt här.

Böcker emellan övergick i december 2014 till att fungera som en läsdagbok snarare än en bokblogg, opretentiösare än någonsin. För tillfället och tillsvidare är Böcker emellan en bokblogg nedskruvad på sparlåga.

Alla fotografier på Böcker emellan där ej annat anges är våra egna.