söndag 28 juni 2015

Imperium av Robert Harris

Nästa romerska roman med Cicero i en av huvudrollerna. Jag läste nyligen Romarblod. Och det är klart intressant att jämföra de båda romanerna som skildrar samma historiska personer ur liknande perspektiv. Ciceros karaktär är liknande i de båda böckerna och jag drar slutsatsen att hans karaktärsdrag och utseende dokumenterats för eftervärlden. Imperium har två delar där den första delen är klart bäst då den följer ett enskilt fall, i andra delen är det mest romersk politik som skildras. Men Harris skriver lättillgängligt och jag kan absolut tänka mig läsa de efterföljande två delarna i trilogin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar