fredag 14 februari 2020

Den sista konkubinen av Lesley Downer

Ett historisk drama. Japan i mitten av 1800-talet. Den siste shogunen, den siste konkubinen och edoperioden är över. En bok som var ganska långsam och beskrivande. Men samtidigt gav mig boken det jag ville. Kunskap genom en roman om den här perioden i Japans historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar