måndag 9 juli 2012

Tummelisa eller den andra vildmarken av Matilda Ruta
Konstfacksutbildade Matilda Ruta gjorde den här serien som en del av sitt examensarbete. Ett spännande försök att omskapa H C Andersens saga om Tummelisa. Här är Tummelisa inte längre ett objekt som blir föremål för andras önskningar, utan ett subjekt som tar makten över sitt liv, en äventyrare i stil med de klassiska manliga hjältarna hos Hemingway, Kerouac, Hamsun, Burroughs etc. Den nya Tummelisa dödar sina fiender - paddan och mullvaden, till och med svalan - och värjer sig framför allt mot den verkliga fienden, nämligen själva Sagan, den arketypiska berättelse som hela tiden försöker snärja henne och förminska henne. Idén är genialisk! Och det är mycket snyggt gjort, rent estetiskt.

Men tyvärr blir det lite ytligt i den här versionen. Det är verkligen synd. Serieformen är väl inte fel i sig; den känns tvärtom som ett naturligt val, med tanke på att det är där som mycket av den feministiska, nyskapande konsten görs just nu. Jag önskar bara att författaren hade dykt djupare i H C Andersens saga som har många lager av betydelser, och inte stannat vid att renodla tanken om Tummelisa som objekt respektive subjekt. Det saknas också en problematisering av det manliga hjältemönstret, även om slutet antyder att det inte finns någon enkel väg framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar