lördag 11 januari 2014

Utlottning av Brasilien berättar hos Anna

Anna på ochdagarnagår lottar tillsammans med förlaget Tranan ut följande novellsamling:

Braslien berättar - Ljud av steg

Kombinationen Noveller och Sydamerika ( i detta fall Brasilien ) kan jag inte motstå. Så naturligtvis vill jag ha en lott. När jag läser om novellsamlingen så blir jag lockad till läsning då den framförallt fokuserar på nyare litteratur. Med tanke på årets Brasilientema på bokmässan borde intresset för Latinamerikansk litteratur vara ökande i bokbloggosfären...? Och Adriana Lisboa som är med i antologin är en av mina favoriter i min egen Latinamerikaläsning de senaste åren.

Klippt från Tranan:


Den samtida brasilianska novellkonsten är utpräglat urban, och liksom storstaden är den heterogen, bildrik och oförutsägbar. Sedan sextiotalet har mångfalden av stilar ständigt blivit allt större. 1970-talets boom har ofta beskrivits som en storhetstid för novellen i Brasilien, men egentligen har novellen sedan dess aldrig dragit sig tillbaka. Det finns en kontinuitet i viljan till förnyelse, från Clarice Lispector via Silviano Santiago till yngre författare som Adriana Lisboa. 

Den här antologin tar avstamp med några moderna klassiker från sjuttiotalet, men tonvikten ligger på det nya. De flesta av bokens berättelser har skrivits under de senaste femton åren. Dagens brasilianska novellister visar upp en rad vitt skilda sätt att gestalta den moderna människans situation. Här finns extrem realism, formmässigt experimenterande, erotiska allegorier; här finns omsorgsfullt utmejslade karaktärer sida vid sida med klichéfigurer i masskommunikationens värld.

1 kommentar:

  1. Spännande att du läst några av författarna - för mig är det bara nyheter. Kul att du vill vara med.

    SvaraRadera