fredag 22 mars 2013

Verklighetens kvadratrötter av Marcus Näslund

Verklighetens kvadratrötter - Vad den där matematiken faktiskt används till är en inspirationsbok som främst vänder sig till gymnasieungdomar och lärare. Förkunskaper är inget krav skriver Marcus Näslund på baksidan. Och det stämmer. Boken är väldigt givande ändå. Läsvärd. Kanske särskilt för den som undrar vad matematik egentligen ska vara bra för, att lära sig i skolan eller som ämne att lära ut.

Verklighetens kvadratrötter börjar med de enklare matematiska tillämpningarna i vardagen och går vidare mot allt mer avancerad matematik i det senare kapitlen. Kapitlen spänner över olika matematiska exempel inom Arkitektur, konstruktion och snickeri, Medicin och vård,  Statistik och vidare till Rymdutforskning och Kryptologi...

Jag gillar verkligen att i ett av de kapitlen där jag känner att nu börjar mitt matematikminne bli väl rostigt och min matematikkunskap synnerligen begränsad så skriver Marcus Näslund ”Kapitlet blir måhända något mer räknemässigt tungt än tidigare men det rekommenderas att du som läsareåtminstone skummar igenom dessa delar ändå” Jag skummar.

Huvudsyftet med Verklighetens kvadratrötter är inte att lära ut matematik, utan att berätta om hur matematiken tillämpas. Och matematiken tillämpas - överallt runt omkring oss - och det kommer den att fortsätta att göra - överallt runt omkring oss. Bland annat i vardagens moderna liv där vi tex idag sitter och bokbloggar med våra smarta telefoner - överallt runt omkring oss...

Boken är ett Rec ex från författaren. Läs mer om boken här och läs mitt tidigare inlägg om boken här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar