onsdag 22 augusti 2012

Läsning i Elementary School

Detta med läsning är verkligen en stor del av skolarbetet, både i skolan och i hemmet. Min son går i tredje klass och han har 1,5 timmes läsning på schemat varje dag fördelat på två olika läspass. Det är både enskild läsning och högläsning av fröken. Böcker hämtas i lådor i klassrummet eller i skolans välutrustade bibliotek.

Alla elever gör regelbundet lästest via datorer. I lästestet kontrolleras läshastighet och läsförståelse och testet ger en indikation om vilken nivå varje elev ligger på och vilken nivå som rimligtvis ska uppnås inom läsåret. Utifrån testet får sedan eleven reda på vilken nivå det bör vara på böckerna som de ska läsa för att elevens läsning ska utvecklas. Rent praktiskt är böckerna i biblioteket märkta med olika färger. Längden på meningarna, svårighetsgraden på orden osv. styr vilken nivå böckerna får i klassificeringen. Efter att eleven har läst ut en bok får eleven svara på några frågor om boken och anteckna i ett protokoll vilken bok som lästs, författare, nivå på boken och resultatet på det lilla provet.

Utöver läsningen i skolan ska eleverna läsa minst 120 minuter varje vecka i hemmet, det blir 15-20 minuter varje dag. Även det ska bokföras i en logg som ska signeras av elev och förälder.

Vi upplever detta som en stor skillnad från hur det är i Sverige. Det är positivt att det är fokus på böcker och läsande, men vi är ju inte riktigt vana vid att det hela tiden ska mätas och värderas i siffror....

2 kommentarer:

  1. There is both good and bad about the reading incentive system. It is one part of the total reading instruction, but for many, it is a great way to encourage more reading. Glad Björn was able to be successful!

    SvaraRadera
  2. Bing translates Björn as "bear". Is this right? Good name!

    SvaraRadera